Informacja prasowa

ING Nationale-Nederlanden zmienia się w ING

15/04/2008

4 kwietnia 2008 roku należące do Grupy ING towarzystwo emerytalne, towarzystwo ubezpieczeń na życie i spółka dystrybuująca ich produkty zmieniły nazwę. Zmiana ta jest odzwierciedleniem misji i strategii Grupy ING, która zakłada proces unifikacji marki ING na całym świecie, polegający na ustanowieniu wspólnego dla wszystkich firm logo i kształtowaniu tych samych wartości korporacyjnych. Celem Grupy ING jest stworzenie jednej z najlepiej rozpoznawanych marek na świecie, pod którą będą oferowane usługi w zakresie ubezpieczeń, bankowości, emerytur i inwestycji.

Zmiany dotyczą jedynie nazw spółek i nie ingerują w strukturę organizacyjną firmy.

"Marka ING w Polsce jest coraz lepiej kojarzona z szerokim spektrum usług finansowych. Zależy nam, by klienci nie mieli wątpliwości, że wybierając ING Otwarty Fundusz Emerytalny albo jedno z ubezpieczeń na życie ING, wybierają najkorzystniejszą i najnowocześniejszą ofertę na rynku. Zmiana marki na ING podkreśla naszą przynależność do silnej finansowej grupy, która oferuje konkurencyjne produkty na całym świecie" - mówi Ewa Zorychta-Kąkol, dyrektor marketingu w ING.

Nowe nazwy:

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. - dawniej ING Nationale-Nederlanden Polska Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

ING Otwarty Fundusz Emerytalny - dawniej ING Nationale-Nederlanden Polska Otwarty Fundusz Emerytalny

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. - dawniej Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.

ING Usługi Finansowe S.A. - dawniej ING Nationale-Nederlanden Polska S.A.

###

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zarządza ING Otwartym Funduszem Emerytalnym. Powstało na podstawie zezwolenia Urzędu nad Funduszami Emerytalnymi z 27 października 1998 roku jako. Na koniec 2007 roku ING OFE zajmował drugą pozycję wśród otwartych funduszy emerytalnych pod względem wysokości aktywów i liczby członków.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. rozpoczęło działalność w Polsce 2 sierpnia 1994 roku. Obecnie Towarzystwo należy do czołówki towarzystw ubezpieczeniowych. Na koniec 2007 roku do ING należało 5,4% polskiego rynku ubezpieczeń na życie pod względem całkowitej składki przypisanej brutto (6-ta pozycja). Udział w rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie na koniec 2007 roku pod względem całkowitej składki przypisanej brutto wyniósł niespełna 7,5% (6-ta pozycja). Udział na koniec 2007 roku w całym rynku ubezpieczeń na życie ze składką regularną wyniósł 7,3%. (4-pozycja). Udział na koniec 2007 roku w całym rynku ubezpieczeń na życie ze składką jednorazową wyniósł 3,2%.

Głównym przedmiotem działalności ING Usługi Finansowe S.A. jest obsługa klientów ING OFE oraz klientów ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. Spółka zajmuje się również dystrybucją produktów innych firm z Grupy ING, m. in.: pracowniczych programów emerytalnych i grupowych programów oszczędnościowych.

Od początku istnienia ING na polskim rynku, firma zajmowała się promowaniem polskiej kultury i sztuki, współpracując z Filmoteką Narodową, Łódzką Szkołą Filmową i Filharmonią Narodową (od 2000 roku również poprzez działalność Fundacji Sztuki Polskiej ING) oraz wspieraniem organizacji charytatywnych, których sprawne funkcjonowanie nie byłoby możliwe bez pomocy z zewnątrz (w ramach Fundacji ING Dzieciom). ING wspomaga finansowo 12 domów dziecka w całej Polsce w zakresie zaspokojenia bieżących i najpilniejszych potrzeb.

ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i ING Usługi Finansowe S.A. należą do Grupy ING -  międzynarodowej instytucji finansowej prowadzącej działalność w zakresie ubezpieczeń, bankowości oraz zarządzania aktywami w ponad 50 krajach, zarządzając aktywami ponad 60 milionów Klientów i zatrudniając 120 tysięcy pracowników. Grupa ING oferuje pełen pakiet usług finansowych klientom indywidualnym, firmom oraz instytucjom. Należy do czołówki europejskich instytucji finansowych. Jej aktywa wynoszą 1 221 miliardów euro.