ING Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.

Mniejszościowi akcjonariusze Global City Holdings, w imieniu kilku milionów klientów, zgłaszają zastrzeżenia do planu wycofania spółki z warszawskiej giełdy

10/03/2015
Pięć funduszy emerytalnych – Nordea, PZU, Aviva i ING (w imieniu OFE oraz DFE) – zawarło umowę w zakresie ochrony praw akcjonariuszy mniejszościowych w związku z planem wycofania z obrotu publicznego akcji spółki Global City Holdings N.V.

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

ING Życie oraz ING OFE zmieniają nazwy na Nationale-Nederlanden

23/03/2015
Jako część długofalowej strategii Grupy ING działalność ubezpieczeniowa i inwestycyjna została wydzielona z Grupy ING i przekształciła się w Grupę NN notowaną od 2 lipca 2014 roku na giełdzie papierów wartościowych w Amsterdamie.

ING Usługi Finansowe S.A.

ING Życie wzmacnia swoją pozycję w kujawsko-pomorskim

21/04/2011
W Bydgoszczy została otwarta placówka franczyzowa ING Życie. Jest to 17 oddział tego typu w Polsce, posiadający kompleksową ofertę produktów z zakresu ubezpieczeń, bankowości oraz zarządzania aktywami.

Rejestracja

Zarejestruj się jeżeli jesteś zainteresowany akredytacją w naszym Biurze Prasowym

Logowanie

Zaloguj się jeżeli posiadasz już konto w naszym Biurze Prasowym